Astronomiya · Fizika · Uncategorized

Stiven Vaynberqin yekun nəzəriyyəsi haqqında arzuları və Stiven Houkinqin vahid nəzəriyyə yaratmaq üçün iki məsələsi

Qədim yunanlar dünyanın başlanğıcının nəinki qeyri-məlum olduğuna inanırdı, həm də hesab edirdilər ki, o dərk oluna bilər. Həmin vaxtlardan və xüsusilə, sonuncu yüzilliklərdə bizim bütün biliklərimizi qane edən, bütün suallarımızı cavablandıra bilən mütləq formullara Başlanğıc (yekun) nəzəriyyələri açmaq üçün həddindən çox addımlar atılıb. Görünür, həqiqəti dərk etmək üçün atılmış bu addımlar özünü doğruldacaq. Nobel mükafatı… Continue reading Stiven Vaynberqin yekun nəzəriyyəsi haqqında arzuları və Stiven Houkinqin vahid nəzəriyyə yaratmaq üçün iki məsələsi

maraqlı · Psixologiya · Tibb · Uncategorized

Ən qəribə psixi pozuntular

Kapgras sindromu Bu pozğunluğu “mənfi oxşar cəfəngiyatı” da adlandırırlar. Psixiatriyada xüsusi sindrom sayılan bu xəstəlikdən əziyyət çəkən iddia edir ki, onun ətrafında olan yaxınlarını (həyat yoldaşnı, valideyinlərini və s.) və ya onun özünü hansısa oxşarı əvəz edib. Sonuncu halda xəstə deyir ki, özünün etdiyi bütün xoşagəlməz hərəkətləri onun eynilə özünə bənzəyən oxşarı edib. Bu xəstəlik… Continue reading Ən qəribə psixi pozuntular

Astronomiya · Fizika · maraqlı · Uncategorized

Anti-maddə nədir?

Antimaddə sadə dildə desək normal maddənin əksidir. Daha da dəqiqləşdirsək, antimaddənin atom altı zərrəcikləri, normal maddəyə görə zidd xüsusiyyətlər daşımaqdadır. Bu atom altı zərrəciklərin elektrik yükləri normal maddənin atom altı zərrəciklərinin tam əksidir. Antimaddə Böyük Partlayışdan sonra normal maddəylə birlikdə meydana gəlmişdir; lakin səbəbinin nə olduğunu elm adamları tam bilməsələr də kainatda olduqca nadirdir. Antimaddənin… Continue reading Anti-maddə nədir?

Uncategorized

Böyük telepat Volf Messinq

Özü qədər adı da müəmmalı səslənən bu adam 20-ci əsrin ən məşhur ekstrasenslərindən biridir. O, Messinqdir. Telepat, hipnozçu Volf Qriqoryeviç Messinq… O, 1899-cu il sentyabr ayının 10-da o dövrlər Rusiya İmperiyasının tərkibində olan Varşavanın yaxınlığındakı Qura Kalvariya kəndində doğulub. Kasıb yəhudi ailəsində qeyri-adi yaddaşı və müşahidə qabiliyyəti ilə seçilən balaca Volfun qarşısında ieşibota – ruhani… Continue reading Böyük telepat Volf Messinq

Riyaziyyat · Uncategorized

1+2+3+4+5+6+………= -1/12

Bütün müsbət ədədlərin cəmi mənfidirmi? Hələ üstəlik kəsr ədəddirmi? Bu sualları ilk vaxtlar riyaziyyatçılar S.Romanjuandan soruşdular həqiqətən belə bir şey mümkünmü deyə. O da öz özündən. Və budur bütün gerçəkləri ilə qəribə bir nəticə və onun isbatı... Bu toplamın əslində soznsuza getdiyini bilirik. Onda belə edək; F = 1-1+1-1+1-1+1-1+1-… olsun. Bunun cavabının nə olduğunu, cavabın… Continue reading 1+2+3+4+5+6+………= -1/12

Uncategorized

GÖZLƏRİ NORMAL İNASANLARDAN 99 MİLYON DAHA ÇOX RƏNG GÖRƏ BİLƏN İNSANLAR: TETRAKROMATLAR

25 illik bir araşdırmanın sonunda ingilis nevroloqların gəldiyi nəticə: Artıqdan bir növ kolbacığa sahib olan və gözləri bizim gördüyümüzdən 99 milyon ton fərqli rəngi daha ayırd edə bilən insanlar var. Elmdə belə insanlar tetrakromat adlanırlar. Insanların çoxu trikromatdır və bu da kolbacıq (tr.koni hücre və ya ing.cone cell) 3 tip olduğunu göstərən bir termindir. Hər… Continue reading GÖZLƏRİ NORMAL İNASANLARDAN 99 MİLYON DAHA ÇOX RƏNG GÖRƏ BİLƏN İNSANLAR: TETRAKROMATLAR

Uncategorized

İllərdir Həllini Tapmamış Sirli Voyniç

Əlyazması Bilinməyən bir dil və əlifba ilə ilə yazılmış, 240 səhifə ancaq orjinalının 270 səhifə olduğu təxmin edilən , içindəki yazıların anatomiyaya, təbabətə, astrologiyaya aid olduğu təxmin edilən sirli kitabın adı Voyniç əlyazmasıdır. Bu sirli kitab 1912-ci ildə Wilfrid M. Voyniç adlı təqiqatçı tərəfindən kəşf edilmiş və Amerikaya gətirilmişdir. Bu gün Yale universitetində saxlanmaqda və… Continue reading İllərdir Həllini Tapmamış Sirli Voyniç