maraqlı · Riyaziyyat · İqtisadiyyat

Pareto qanunu, Pareto prinsipi və ya 20-80 prinsipi

  Pareto qanunu, Pareto prinsipi və ya 20-80 prinsipi  iqtisadçı və sosioloq Vilfredo Paretonun şərəfinə adlandırılmış empirik qaydadır. Mahiyyət etibarilə qısa formada belə qeyd etmək olar : əməyin 20%-i nəticənin 80% ni təmin edir, geridə qalan 80% sərf olunmuş əmək isə cəmi 20% nəticənin yaradıcısıdır. Bu qayda, qanun  müxtəlif istiqamətli fəaliyyət sferalarında effektivlik faktorlarının analizində istifadə olunur və belə nəticəyə gəlinir ki, planlıaşdırılmış fəaliyyətin… Continue reading Pareto qanunu, Pareto prinsipi və ya 20-80 prinsipi